maandag 29 september 2008

Beste RJCers,

RECRON heeft een nieuwe contactpersoon naar jullie toegestuurd. Ik ben de gelukkige geworden die de komende tijd jullie link is met RECRON en die jullie op de hoogte houdt van het reilen en zeilen van dé vereniging van recreatieondernemers. Ik ga dit onder andere doen met dit blog op de RJC website. Wekelijks, of in ieder geval tweewekelijks, zal ik vertellen wat de meest in het oog springende dingen zijn die mijn collega's en ik hebben meegemaakt. In een gesprek met Jappe merkte ik al wel dat jullie, net zoals onze leden trouwens, van veel waarmee wij ons bezig houden geen weet hebben. En dat ga ik hier proberen te veranderen!

Deze eerste keer gooi ik het echter over een andere boeg. Sommigen van jullie ken ik namelijk wel, terwijl ik veel anderen nog nooit heb gezien. Daar gaat verandering in komen, op jullie najaarsbijeenkomst zal ik meedenken, meedoen en meedrinken (dat doen we toch ook?). Die najaarsbijeenkomst duurt alleen nog even, dus ik stel me hier al even aan jullie voor.

Mijn naam is Olaf Prinsen, dat hebben jullie al wel gezien. Ik ben 25 jaar en woon in Apeldoorn. Ik studeer nog, rechten en Europese Studies, maar dit is gelukkig het laatste jaar dat ik daarmee bezig ben. Ik doe mijn studies in Amsterdam en daar heb ik ook drie jaar gewoond. Toen kwamen echter de gemeenteraadsverkiezingen en ben ik weer verhuisd naar Apeldoorn. Ik stond namelijk 3e op de lijst van D66 Apeldoorn. Ik ben helaas niet gekozen tot raadslid, maar ben wel fractievertegenwoodiger, zeg maar raadslid zonder stemrecht. Sinds kort ben ik ook voorzitter van Rotaract Apeldoorn, de jongerserviceclub van Apeldoorn.

Anderhalf jaar geleden ben ik bij RECRON komen werken. Langzaamaan heeft mijn functie zich ontwikkeld van werken op de communicatieafdeling tot Public Affairs medewerker. Ik houd politiek Den Haag in de gaten en probeer de politiek met collega's zo goed mogelijk voor te lichten, waardoor wet- en regelgeving niet belemmerend zal werken voor onze ondernemers.

Behalve dat ik hoop dat jullie massaal dit weblog gaan lezen, hoop ik ook dat jullie massaal gaan reageren. Wat willen jullie weten van RECRON, of van mij? Waarover moet ik schrijven? Wat moet ik, of wat moeten wij hier bij RECRON doen? Daarnaast zal ik ook dingen aan jullie gaan vragen, dingen die wij kunnen gebruiken bij onze lobby. Deze eerste keer wil ik graag van jullie het volgende weten:
- hebben jullie last van regeldruk, en zo ja van welke regels dan? (op 26 oktober hebben wij een gesprek met de Regiegroep Regeldruk die de pijnpunten gaan oplossen!)

Ik hoor graag van jullie, via reactie op dit weblog of via mail prinsen@recron.nl of bel me gewoon, op 06 54 91 63 21!

Geen opmerkingen: