woensdag 22 oktober 2008

De tien...

De laatste tijd heb ik vaker contact gehad met de voorzitter van de RJC Jappe. Ik begrijp sindsdien waarom een lidmaatschap van de RJC zo leuk is. Behalve natuurlijk de overdracht van kennis door jullie ontmoetingen, is gezelligheid (drank, drank, stappen en drank) volgens mij een belangrijke reden om RJCer te willen zijn.

Maar waarom zou je nou lid van RECRON willen zijn? Jappe gaf aan dat hij niet zo tien redenen kon noemen (schande...) maar dat hij dat lijstje wel graag op wil kunnen dreunen. Daarom dus hierbij dé tien redenen om volgens mij lid te worden van RECRON:
  1. De vereniging- lid zijn betekent contact met andere leden die kampen met dezelfde vraagstukken
  2. De regiomanager- eerstelijnshulp in de regio. Zij kennen bijvoorbeeld het klappen van de zweep als het gaat om bestemminsplanwijzigingen en (on)willige ambtenaren. Speelt er iets in de regio? Dan weten zij ervan en zitten zij er middenin of zijn ze bereid er middenin te duiken als leden ze erop attenderen.
  3. De bedrijfsgroepmanager- de kennisbanken op hun werkgebied. De vijf bedrijfsgroepmanagers behartigen de belangen in landelijke overlegplatforms en worden hier gewaardeerd om hun kennis. Daarnaast organiseren zij voor hun bedrijfsgroep bijvoorbeeld bijeenkomsten waar nuttige kennis wordt uitgewisseld.
  4. Landelijke lobby- RECRON heeft een constante blik richting Den Haag. Hier komen wetten en regels vandaan waar onze leden met te maken krijgen of al hebben. In het eerste geval proberen we met goede argumenten kamerleden en bewinsdlieden te overtuigen van het belang van onze sector en in het tweede geval proberen we de regels om te buigen zodat onze ondernemers er minder of geen last meer van hebben.
  5. Toegang tot Info&Advies- het beste is het wanneer leden deze afdeling nooit nodig hebben, maar dat is vaak een utopie. Bij de afdeling info&advies werken juristen die de leden deskundig advies kunnen geven over juridische zaken, enorm nuttig.
  6. RECRON vaknota's- Deskundig geschreven handvatten voor RECRON-ondernemers. Hoe zit het ook alweer met legionella of met de aanpak van wanbetalers?
  7. Een hard werkende communicatieafdeling- Deze afdeling is verantwoordelijk voor alle communicatieuitingen van RECRON. De pers zoekt ook contact met deze afdeling wanneer ze iets willen weten over hoe het met de sector staat en daarop vooruitlopend zoekt de afdeling vaak contact met de pers om een positief beeld neer te zetten van recreeëren in eigen land. En: als ondernemers iets willen melden aan de pers in hun omgeving schrijft de afdeling graag het persbericht!
  8. Recreactie/ RI en de website-Vakinformatie is belangrijk. Wekelijks worden alleen RECRON ondernemers op de hoogte gehouden van de belangrijkste dingen die spelen in recreatieland via RI. Dit varieert van leuk nieuws, tot waarschuwingen voor oplichter kortom alles wat voor de ondernemer. Daarnaast is er Recreactie, hét vakblad voor recreatiewereld. Tot slot is er de website, met zeker achter de inlog een schat aan informatie (en voor diegenen die net na de lancering zijn afgehaakt, ik zou toch maar weer eens gaan kijken!)
  9. Last but not least Gastvrij Nederland- Hét onderzoek om te kijken waar de markt zit voor de Nederlandse recreatiesector. Na het onderzoek komt nu de fase dat bedrijven de theorie om kunnen zetten in praktijk. RECRON is begonnen met Gastvrij Nederland om bedrijven een handvat te bieden bij hun innovatieslag en om de sector een duidelijke smoel te geven.

Zeggen dat ik tien redenen geef en dat vervolgens bij nummer 9 stoppen, beetje raar. Maar ik wil eindelijk een beetje interactie met jullie. Zelf kan ik nog wel een heel aantal dingen noemen waarom een lidmaatschap van onze verenging waardevol is, zoals de talloze ambtelijke overleggen waarbij RECRON partner is zodat de belangen van de leden zijn gewaarborgd. Ik vind het alleen interessant om te weten wat jullie reden is om lid te zijn of te worden! Laat me deze redenen weten via prinsen@recron.nl of via een reactie op deze blog. Ik ben benieuwd!!!

vrijdag 10 oktober 2008

Werken aan Winst???

De afgelopen week stond voor mij in het teken van twee zaken. Nog altijd ben ik druk bezig met Regeldruk. Waar zitten voor onze sector nou de pijnpunten? Dit is de vraag die beantwoord moet worden, voordat we op 29 oktober een gesprek hebben met de Regiegroep Regeldruk. Inmiddels is wel duidelijk dat er drie soorten regels zijn waar voor onze ondernemers het ondernemen niet leuker wordt. Allereerst zijn er de regels vanuit de centrale overheid (logboeken etc.), dan zijn er regels die landelijk worden afgeschaft en plaatselijk net zo hard weer worden ingevoerd (WOR) en dan zijn er gewoon de controleurs... Controleurs die allemaal wat anders denken of de regels op geheel eigen wijze interpreteren (controleerbare keerklep). Mochten jullie voorbeelden hebben, of willen deelnemen aan het gesprek, bel of mail me dan even!

Dan het tweede onderwerp, Werken aan Winst. Een misleidende titel voor een wet die veel ellende betekent voor de recreatiebranche. De vennootschapsbelasting is vorig jaar verlaagd, een zegen voor de ondernemer zou je denken. Een lastenverlichting wordt alleen tegenwoordig altijd kostenneutraal doorgevoerd. Dit betekent dat wat nu niet meer met vennootschapsbelasting wordt opgehaald op een andere manier in de schatkist moet verdwijnen. En daarom kun je nu minder afschrijven op gebouwen en aangezien recreatiebedrijven veel gebouwen hebben....

Over een tijdje wordt het belastingplan behandeld in de Tweede Kamer. Daarom zal Joep Thönissen de komende tijd gesprekken voeren met kamerleden over de gevolgen van Werken aan Winst, want bij de behandeling van het belastingplan kunnen de negatieve gevolgen van Werken aan Winst rechtgetrokken worden. Die negatieve gevolgen zijn enorm. De investeringscapaciteit neemt af, want je kunt minder afschrijven en houdt dus minder geld over om te steken in innovaties. Daarnaast wordt het lastiger voor jongeren om een bedrijf over te nemen, een punt dat voor jullie erg belangrijk is...

Merken jullie al iets van de gevolgen van Werken aan Winst? Laat het me dan weten, want met praktijkvoorbeelden kunnen wij mensen overtuigen! In mijn vorige weblog hebben jullie mijn nummer al kunnen lezen en als het goed is hebben jullie het allemaal opgeslagen in je telefoon, maar hierbij toch maar nogmaals 06 - 54 91 63 21 of mail me via prinsen@recron.nl!