vrijdag 10 oktober 2008

Werken aan Winst???

De afgelopen week stond voor mij in het teken van twee zaken. Nog altijd ben ik druk bezig met Regeldruk. Waar zitten voor onze sector nou de pijnpunten? Dit is de vraag die beantwoord moet worden, voordat we op 29 oktober een gesprek hebben met de Regiegroep Regeldruk. Inmiddels is wel duidelijk dat er drie soorten regels zijn waar voor onze ondernemers het ondernemen niet leuker wordt. Allereerst zijn er de regels vanuit de centrale overheid (logboeken etc.), dan zijn er regels die landelijk worden afgeschaft en plaatselijk net zo hard weer worden ingevoerd (WOR) en dan zijn er gewoon de controleurs... Controleurs die allemaal wat anders denken of de regels op geheel eigen wijze interpreteren (controleerbare keerklep). Mochten jullie voorbeelden hebben, of willen deelnemen aan het gesprek, bel of mail me dan even!

Dan het tweede onderwerp, Werken aan Winst. Een misleidende titel voor een wet die veel ellende betekent voor de recreatiebranche. De vennootschapsbelasting is vorig jaar verlaagd, een zegen voor de ondernemer zou je denken. Een lastenverlichting wordt alleen tegenwoordig altijd kostenneutraal doorgevoerd. Dit betekent dat wat nu niet meer met vennootschapsbelasting wordt opgehaald op een andere manier in de schatkist moet verdwijnen. En daarom kun je nu minder afschrijven op gebouwen en aangezien recreatiebedrijven veel gebouwen hebben....

Over een tijdje wordt het belastingplan behandeld in de Tweede Kamer. Daarom zal Joep Thönissen de komende tijd gesprekken voeren met kamerleden over de gevolgen van Werken aan Winst, want bij de behandeling van het belastingplan kunnen de negatieve gevolgen van Werken aan Winst rechtgetrokken worden. Die negatieve gevolgen zijn enorm. De investeringscapaciteit neemt af, want je kunt minder afschrijven en houdt dus minder geld over om te steken in innovaties. Daarnaast wordt het lastiger voor jongeren om een bedrijf over te nemen, een punt dat voor jullie erg belangrijk is...

Merken jullie al iets van de gevolgen van Werken aan Winst? Laat het me dan weten, want met praktijkvoorbeelden kunnen wij mensen overtuigen! In mijn vorige weblog hebben jullie mijn nummer al kunnen lezen en als het goed is hebben jullie het allemaal opgeslagen in je telefoon, maar hierbij toch maar nogmaals 06 - 54 91 63 21 of mail me via prinsen@recron.nl!

Geen opmerkingen: