vrijdag 18 maart 2011

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen op een recreatiebedrijf

De afgelopen jaren is de hele wereld in de ban geweest van de economische crisis. Gelukkig krabbelt de economie weer op. Toen onze economie nog in een diepe crisis zat, las ik een uitgebreid artikel over Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Hierin stond dat je in tijden van crisis als ondernemer het meeste bereikt door Maatschappelijk Verantwoord te Ondernemen.

Vanuit de MVO doelstelling kan je als ondernemer fors besparen op energie, grondstof, vervoer, faalkosten en meer omzet creëren. Naar aanleiding van dit artikel heb ik mijn afstudeerscriptie geschreven over hoe MVO de marktpositie van ons bedrijf kan versterken.

Maar wat is dat nou eigenlijk... MVO? Voor sommigen is dit een begrip waar zij voortdurend mee bezig zijn en voor anderen niet. Er zijn talloze omschrijvingen voor MVO. Degene die het meest gangbaar is, luidt als volgt:

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen betekent zaken doen op een manier die zo goed mogelijk rekening houdt met menselijke factoren, milieu aspecten en eerlijke winst.

Tijdens het schrijven van mijn afstudeerscriptie heb ik interviews gevoerd met best-practices uit de branche, MVO bijeenkomsten bijgewoond en interviews gehouden met adviseurs en experts. Natuurlijk is het ook erg belangrijk om te weten te komen hoe je gasten en medewerkers over dit onderwerp denken. Onder deze twee groepen heb ik enquêtes verspreid.

Uit de interviews is gebleken dat wanneer een bedrijf zijn positionering gaat omgooien naar een ecologische camping, dit gasten afschrikt. In de beeldvorming van gasten is MVO een grijs gebied met een neutrale perceptie. Men weet niet precies waarom een MVO bedrijf beter zou zijn dan een niet MVO bedrijf. Communicatie is de kern van de uitwerking. Het moet niet als modieus marketingmiddel ingezet worden. Dan zal de gast je verhaal niet geloven. Eerlijke en simpele communicatie is de beste manier. Een leuk stukje tekst op de website, welkomstboekje en informatieborden zijn goede middelen. Houdt het luchtig. Onbewust zal MVO bijdragen aan een betere gastenrelatie en bedrijfsimago. Communicatie is naast het in kennis stellen van gasten over MVO ook een stukje educatie. Dit kan via het animatieprogramma op een speelse manier. Een natuurweek organiseren en activiteiten in het kader van de natuur zijn voorbeelden.

Uit de gastenenquête is gebleken dat onze gasten veel waarde hechten aan natuur tijdens de vakantie. Ons bedrijf ligt aan de kust midden in de duinen. De natuur is al een USP van ons. Om de natuur nog meer op het terrein te integreren is 3 jaar geleden een grote stap gezet met de bouw van 48 duurzame Duinhuisjes (bungalows met een halfrond dak bedekt met zand en duineigen planten) en het duurzame horecacomplex die dezelfde bouwstijl heeft als de Duinhuisjes. Op deze manier worden de biodiversiteit en ecologische/natuur-waarden bevorderd. Bij de bouw zijn vele maatregelen getroffen op het gebied van MVO. Een van de belangrijkste is onze WKK-centrale die met de overtollige warmte van het zwembad, de Duinhuisjes verwarmt. In de uiteindelijke exploitatie wordt gebruik gemaakt van goed materiaal en een (zichtbaar) aanbod voor wat betreft fairtrade, streekgebonden en biologsiche producten.

Net zo belangrijk als de gasten, zijn de medewerkers. Ook zij wisten niet precies wat MVO inhield. Velen wisten niet wat Green Key is (deze onwetendheid was ook bij onze gasten het geval). De informatieverstrekking hierover is dus een aandachtspunt bij ons. De betrokkenheid van je medewerkers bij het bedrijf kan je vergroten door MVO geregeld in het werkoverleg aan de orde te laten komen en de medewerkers over MVO na te laten denken. De laatste tip die ik wil meegeven is dat je het MVO beleid eenvoudig op papier kan zetten en MVO doelen per jaar kan stellen. Zo wordt het concreet en meetbaar wat je op dit gebied doet en wilt bereiken.

Pim Kromhout

P.S. Ik ben voor 3 maanden op rondreis door Amerika. Mocht je een vraag hebben dan kan je mij een e-mail sturen.