donderdag 24 september 2009

Is overwinteren in een zomerhuisje toegestaan?

Menig recreatieondernemer verhuurt staanplaatsen, veelal in het kader van een seizoensexploitatie, om daar een kampeermiddel op te plaatsen. Een recent gepubliceerde uitspraak van het Gerechtshof in Amsterdam maakt weer duidelijk dat het dan heel belangrijk is dat de overeenkomst duidelijk verwoordt welk gebruik de ondernemer (c.q. partijen over en weer) precies voor ogen staat. Wat was het geval?

Door de ondernemer werd een staanplaats verhuurd opdat door huurder ter plaatse “een zomerhuisje kon worden gesticht”. Ook diende de huurder “het zomerhuis in goede staat te onderhouden”. Volgens het ter plaatse geldende bestemmingsplan van de gemeente gold dat gebruik van de staanplaats alleen in de maanden april tot en met september was toegestaan. In de praktijk werd het zomerhuis echter – al langere tijd – gedurende het gehele jaar gebruikt. Voor de ondernemer/verhuurder was dat (niet overeengekomen) gebruik in de winter reden de huurovereenkomst voor de staanplaats op te zeggen.

Voor het Gerechtshof was enkel de vermelding van het stichten van en gebruiken als zomerhuis onvoldoende om aan te nemen dat op grond van de overeenkomst gebruik in de winter verboden was. Kortom; als iets niet uitdrukkelijk verboden wordt, dan is het in beginsel toegestaan, zo lijkt het Gerechtshof te suggereren. Dat de gemeente met haar bestemmingsplan gebruik in de winter verbiedt hielp de ondernemer niet, nu niet gebleken was dat die gemeente handhavend optrad dan wel op korte termijn zou gaan optreden. Ook hechtte het Gerechtshof waarde aan de omstandigheid dat de ondernemer niet regelmatig had opgetreden tegen het wintergebruik (in zijn algemeenheid). Tot slot overwoog het Gerechtshof nog dat evenmin was gebleken van concrete plannen bij de ondernemer om het terrein anders te gaan gebruiken (bijvoorbeeld i.h.k.v. een herstructurering), en de diverse overeenkomsten met andere huurders niet had opgezegd.

Slotsom en devies: bij het opstellen van huurovereenkomsten voor staanplaatsen is het zaak helder aan te geven welk specifiek gebruik door verhuurder beoogd wordt, en zonodig bepaald (seizoens)gebruik uit te sluiten. Bij opzegging zal door de rechter eerst gekeken worden naar de tekst van de overeenkomst. Blijkt uitleg nodig dan wordt gelet op de omstandigheden van het geval zoals in bovengeschetst voorbeeld omschreven.

dinsdag 1 september 2009

Mijn verslaving...

"Wacht even, ik twitter even dat we in vergadering zitten". Nadat ik dit gezegd heb, zie ik verbaasde blikken om me heen van Jappe, Marinka, Jeske, ach, eigenlijk van het hele RJC bestuur. Intussen tik ik op mijn telefoon "Nu vergadering #rjc, nog input leden?". Net zoals de vorige keer komt er geen input, maar de aanhouder wint hou ik mijzelf voor.

"Ik ben Olaf en ik ben een twitteraar". Het klinkt als een verklaring van een alcoholist bij de AA, maar twitteren is dan ook een verslaving. Het gebeurt te vaak dat ik mijn telefoon 's avonds pas wegleg nadat mijn vriendin me met een keukenmes heeft bedreigd (of iets dergelijks). Er zijn maar weinig mensen die het snappen en omdat ik het niet kon uitleggen tijdens de laatste vergadering, vroeg het RJC bestuur mij eens wat te bloggen over Twitter (al denk ik nu dat het was om van het gezeur af te zijn).

Twitter is net zoals bier drinken, in het begin is het niks aan. Nadat je een account hebt aangemaakt zoek je eerst een paar vrienden op die waarschijnlijk ook net begonnen zijn met twitteren en de eerste dagen laat je elkaar precies weten wanneer wie zijn tanden flost. Ik hield het dan ook niet lang vol, omdat Twitter precies voldeed aan mijn clichébeeld.

Maar ons aller Wim bracht me weer aan het twitteren door de hele wereld te wijzen op mijn inactieve account. Ik wijzigde mijn koers radicaal en heb het niet langer over tanden flossen, maar alleen nog over dingen die ertoe doen (vind ik). Daarnaast heb ik interessante mensen opgezocht die twitteren en heb ik mij geabonneerd op newsfeeds. En dan blijkt twitteren ineens nuttig. Want in plaats van alle sites af te moeten struinen, krijg ik informatie in één oogopslag op het moment van plaatsing. En als ik het echt interessant vind, klik ik door. Daarnaast weet ik wie in mijn netwerk waarmee bezig is en kan ik ze aanschieten wanneer het nodig is.

Ik ben dus niet zo gek als de rest van het RJC bestuur denkt. Zij zijn gek. Want twitteren is makkelijk. En leuk. Een extra communicatiemiddel. Een kanaal voor nuttige info. Tijdbesparend. En zoveel meer!

Zucht. Erkenning van het probleem is toch al stap drie bij het afkicken van een verslaving?